xidos online
homecontact opnemenklantenhelpdesk loginhelp en faqsitemapdoorzoek websiteprintvriendelijke versiepdf downloaden
conformiteit

Het World Wide Web Consortium (W3C)

In de uiteenzetting van onze best practices en de zeven sterren webdesign methodiek heeft u al kennis kunnen nemen van de waarde die wij de voorschriften van het W3C toekennen. Hier wordt kort uiteengezet welke rol het W3C binnen onze activiteiten speelt.

w3c

Het W3C (voluit World Wide Web Consortium) is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft het potentieel van het world wide web volledig te benutten. Dit gebeurt door middel van het uitgeven van standaarden voor alle gangbare programmeertalen op internet en het vaststellen van richtlijnen ten behoeve van interoperabiliteit en uniformiteit.

Door de participatie van talloze toonaangevende organisaties over de gehele wereld heeft het W3C de beschikking over een enorme hoeveelhed aan kennis en competentie. Deze wordt aangewend om internet gelieerde talen en toepassingen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Een concreet voorbeeld is het definiŽren van html, xml en css zoals in het rechterkader beschreven.

In het kort gezegd stelt het W3C dus een kader of raamwerk vast waarbinnen wij en alle andere internetdienstverleners zouden moeten opereren. Door de resulterende uniformiteit en standaardisering wordt meer toegevoegde waarde gecreŽrd voor zowel klant als aanbieder. Kortom, de ideale situatie voor alle betrokkenen.

Meer informatie over het W3C en alle activiteiten vindt u op de W3C-website.

nieuws x-cart abonnementen W3C CSS 100%

W3C standaardisering

Het W3C geeft standaarden en richtlijnen met betrekking tot het internet uit. Met name de specificaties voor de talen XML, HTML en CSS zijn alomtegenwoordig binnen onze activiteiten. Deze specificaties geven zeer gedetailleerd aan welke uitdrukkingen en attributen men mag toepassen in een taal en in welke context dit dient te gebeuren. Eigenlijk op identieke wijze als 'gewone' talen begrippen en grammatica definiŽren. Wij hanteren deze specificaties bij het coderen van al onze projecten. Het toetsen van code aan deze W3C specificaties wordt valideren genoemd. Een gevalideerde website voldoet dus aan de desbetreffende W3C standaard.

Websites valideren

html valideren

Binnen de door het W3C belichte talen vindt men verschillende versies. De html van deze website voldoet bijvoorbeeld aan de strengste W3C html norm, namelijk de '4.01 Strict' kwalificatie. Dit valideren gebeurt via een validator die op de website van het W3C is te vinden. Om de Xidos online website te valideren op html of css kunt u ook de knoppen hiernaast gebruiken die ook onderaan elke pagina zijn te vinden.

Waarom W3C valideren?

Onze kwaliteitsbewaking bij webdesign, de zeven sterren methode, stoelt voor een belangrijk deel op het navolgen van de W3C standaarden. Met name optimale vindbaarheid (zoekmachine optimalisatie) en toegankelijkheid voor verschillende browsers en schermresoluties (technisch onberispelijk) zijn hier direct van afhankelijk. Het moge duidelijk zijn dat het toegankelijk zijn voor alle bezoekers en he correct gevonden worden twee essentiŽle voorwaarde zijn voor succes op internet.

Custom Style Sheets (CSS)

css valideren

Tot vrij recent waren er verschillende manieren gangbaar om de lay-out van een website te definiŽren. Framesets en tabellen waren de meest voorkomende hulpmiddelen hiervoor. De laatste jaren zijn beiden echter achterhaald door de vooruitschrijdende techniek. Framesets horen officieel alleen in applicaties toegepast te worden terwijl tabellen vanzelfsprekend voor het weergeven van tabulaire gegevens bedoeld zijn, niet ten behoeve van complete website lay-outs. Hierbij komt dat met name framesets funest kunnen zijn voor het behalen van goede zoekmachine resultaten.

Verder was het gebruikelijk om de lay-out code in paginadocumenten zelf te plaatsen. Aan dit alles is een einde gekomen door de komst van CSS. Het principe hiervan berust op het plaatsen van alleen de werkelijke inhoud in paginadocumenten, terwijl verwijzingen naar CSS bestanden de lay-out oproepen. In combinatie met het gebruik van zogeheten layers maakt deze techniek alle andere benaderingen overbodig. Dit wordt weerspiegeld in de specificaties en richtlijnen van het W3C, welke het gebruik van CSS benadrukken. Vandaar dat deze website met behulp van 100% CSS is geconstrueerd en er geen gebruik is gemaakt van framesets en/of lay-out tabellen.

Voor meer informatie over onze positie t.o.v. W3C specificaties kunt u altijd contact opnemen.

valideer html via W3Cvalideer css via W3C